Restauracja Pallatia
ul. Krakowskie Przedmieście 201 32-087 Zielonki – Trojanowice
tel. +48 12 346-15-98, +48 12 626-33-00
Joanna Szostak +48 501-316-377  Zbigniew Szostak +48 509-117-456

email: biuro@pallatia.pl
Tu jesteśmy Targeo, Zumi

Dane do przelewu

Przedsiębiorstwo Gastronomiczne
Barbex-Catering Zbigniew Szostak
31-346 Kraków, ul. Stawowa 188A
NIP 677-100-63-63

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
41 8589 0006 0000 0015 1874 0001

Administrator danych osobowych:

Przedsiębiorstwo Gastronomiczne
Barbex-Catering Zbigniew Szostak
31-346 Kraków, ul. Stawowa 188A,
numer NIP 677-100-63-63
numer REGON 350620059
Dane osobowe przetwarzane są w celu
realizacji i rozliczenia Państwa zamówienia.